Ավտոմատ դռների պատրաստում

 

Ավտոմատ դռների կառուցվածքը բավականին պարզ է, բաղկացած է երկու հիմնական մասից՝ հիմնական դռնից և դռան շարժունակությունն ապահովող մեխանիզմից:

Դռների տեղադրումն իրականացվում է մի քանի փուլերով: Սկզբնական փուլում ամբողջովին վերանորոգվում են հին մուտքի կոնստրուկցիաները, այնուհետև տեղադրվում են դռան ուղղորդիչներ, այս փուլում ամենակարևորը մաթեմատիկական ճշգրտությունն է, այսինքն՝ վերին և ստորին ուղղորդիչները պետք է հավասարապես զուգահեռ լինեն միմյանց:


Ավելին