Կորացում

«Դեկորպրոֆ» ՍՊԸ-ն առաջարկում է ՊՎՔ պրոֆիլից տարբեր տեսակի կամարային կոնստրուկցիաների պատրաստում: Պրոֆիլների կորացումն իրականացվում է բարձրորակ սարքավորումներով: Շնորհիվ մեր ընկերության պրոֆեսիոնալ մասնագետների ու բարձրորակ սարքավորումների, պրոֆիլների կորացումն իրականացվում է բարձր որակով ու անթերի:
Պատրաստում ենք ցանկացած բարդության կոնստրուկցիաներ՝ կախված պրոֆիլների կառուցվածքից: