Լամինացում

 

«Դեկորպրոֆ» ընկերության արտադրամասում իրականացնում է ՊՎՔ պրոֆիլների լամինացիա՝ օգտագործելով բարձրորակ սարքավորումներ, սոսինձներ և երեսպատման թաղանթներ:

ՊՎՔ պրոֆիլի լամինացման գործընթացը հետևյալն է. հատուկ սարքավորումների միջոցով երեսպատման թաղանթը փակցվում է պրոֆիլին այնպես, որ ստացվում է միատարր և իդեալական հարթ մակերևույթ: Լամինացիան իրականացվում է ՊՎՔ պրոֆիլի ինչպես երկու, այնպես էլ մեկ կողմի վրա:


Ավելին