Լամինացման արտադրամաս 

Դեկորպրոֆ ընկերությունը իրականացնում է ՊՎՔ պրոֆիլների լամինացիա՝ օգտագործելով բարձրորակ սարքավորումներ, սոսինձներ և երեսպատման թաղանթներ:

ՊՎՔ պրոֆիլի լամինացման գործընթացը հետևյալն է՝ հատուկ սարքավորումների միջոցով երեսպատման թաղանթը փակցվում է պրոֆիլին այնպես, որ ստացվում է միատարր և իդեալական հարթ մակերևույթ: Լամինացիան իրականացվում է ՊՎՔ պրոֆիլի ինչպես երկու, այնպես էլ մեկ կողմի վրա:

Դեկորպրոֆ ընկերությունը լամինացման համար օգտագործում է հանրահայտ Hornschuch ֆիրմայի լամինացման թաղանթները և Kleiberit ֆիրմայի սոսինձները, որոնք էլ ապահովում են արտադրանքի բարձր որակը:

 

   
  
 
  
 
 

 


Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом