2016թ.-ի ֆինանսական հաշվետվությունըՆերկայացնում ենք «Դեկորպրոֆ»  ՍՊԸ 2016թ. հաշվապահական հաշվեկշիռը և 2016թ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը:

 

Ներբեռնել

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն


Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом