Մեր անձնակազմը

     «Դեկորպրոֆ» ընկերությունը, լինելով իր ոլորտում մասնագիտացած և շուկայում իր ուրույն տեղը զբաղեցնող ընկերություն, միշտ հոգացել և ուշադիր է եղել նույնքան որակյալ և մասնագիտացած կադրերով այն համալրելու հարցում: Այս առումով մեր ձեռքբերումը կարելի է համարել լավ պատրաստված, հմուտ, օպերատիվ, նաև՝ ստեղծագործ անձնակազմը:

        Մեզ համար կարևոր է, որ մեր կողմից մատուցվող յուրաքանչյուր ծառայության համար պատասխանատու լինեն տվյալ ոլորտում որոշակի ճանապարհ անցած, իրենց խնդիրներն ու գործառույթները հստակ պատկերացնող և կատարող, գովելի մարդկային որակներով, բարեկիրթ աշխատակիցներ, որոնք մեկ ամբողջության մեջ կազմում են «Դեկորպրոֆը» և ապահովում մեր կողմից իրականացվող ծառայությունների որակը:

       Մեր աշխատանքից ձեր գոհունակությունը մեր գլխավոր խնդիրն ու նպատակն է:

       Սիրով և միշտ, Ձեր «Դեկորպրոֆ»:

 

   
 
 
 

 

 

 


Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом