ՊՎՔ պրոֆիլներ

ՊՎՔ պրոֆիլներն իրենց տեխնիկական և շահագործման բնութագրիչներով պատուհանների արտադրության ոլորտում համարվում են լավագույնները: Պատրաստվում են հատուկ «բաղադրատոմսով», որի մեջ մտնում են՝ սուսպենզավորված ՊՎՔ, մոդիֆիկատոր, կայունացուցիչ, գունային պիգմենտ և կալցիումի կարբոնատ: ՊՎՔ պրոֆիլներն արտադրվում են ՊՎՔ խեժի և պլաստմասե պրոֆիլների բաղկացուցիչներից:
Ավելին