Ապակեփաթեթ

 

Ապակեփաթեթը (ապակեկապոցը) ժամանակակից ապակե կոնստրուկցիաների հիմնական տարրերից է, իսկ պատուհանի հերմետիկ բաղադրիչ մասն է՝ բաղկացած երկու և ավելի ապակիներից, որոնք բաժանված են տարածական շրջանակով: Ալյումինե շրջանակը լիցքավորված է հատուկ աբսորբետոնով, որն իր մեջ է ներծծում ավելորդ խոնավությունը և խոչընդոտում է ապակեփաթեթի ներսում կոնդենսատի առաջացմանը:


Ավելին